Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Για Τις Ενότητες 1.

Δια Ζώσης Όλα Τα Μαθήματα Στη Νομική Σχολή Μέχρι το τέλος του έτους παρατείνεται η διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και συγκεκριμένα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Οι εισαγωγικές αυτές κατευθύνσεις είναι απόρροια των μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Παιδείας από το καλοκαίρι 2013 με την παράλληλη λειτουργία του ΠΠΣ Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου με το ΠΠΣ…

Εργασία Transport

Κατάλογος Διδακτορικών Διατριβών Το έμπειρο προσωπικό του φοιτητικού φροντιστηρίου της Desknet αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την υποστήριξη εργασιών ΕΑΠ και μαθημάτων ΕΑΠ τόσο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) όσο και της Κύπρου ΑΠΚΥ πάνω σε όλες τις ενότητες. Χάρη στην μακρόχρονη εμπειρία μας, έχουμε δημιουργήσει ένα άριστο δίκτυο έμπειρων και εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών, γεγονός μας καθιστά…