Μιχαήλ Δ.

Εργασία Financial Manager Η συγγραφή πτυχιακής εργασίας αποτελεί για τους περισσότερους φοιτητές απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου τους. Και η ερώτηση είναι εάν είναι ένας προϋπολογισμός που προσπαθεί να αυξήσει τη δικαιοσύνη όσο μπορεί, που προσπαθεί να ανατρέψει άλλες πολιτικές που θα είχαν πολύ χειρότερη αναδιανομή για τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη,…

Πολιτικεσ Και Φιλοσοφικεσ Αναζητησεισ

Θεολογική Κριτική Σε Διδακτορική Διατριβή Ιεράρχου Για να μελετήσουμε αυτή την περίπτωση αξίζει να δούμε τα έξοδα και το άγχος μιας επιχείρησης ακόμη και μικρής κλίμακας όπως ένα συνοικιακό κατάστημα φερ’ ειπείν. Το είδος αυτών των εργασιών ποικίλλει, μπορεί δηλαδή να είναι από απλές ασκήσεις ως πολύπλοκες εργασίες με μελέτες περιπτώσεων όπου ο φοιτητής καλείται…

Internet Marketing

Μαρτίου 2015 Η “Τεχνολογία” Στο 2ο Γυμνάσιο Σητείας Σε αυτό το άρθρο συνοψίζουμε τα βασικά είδη των φοιτητικών εργασιών με στόχο να ενημερώσουμε κυρίως τους νέους φοιτητές. Ωστόσο, η κατ ‘οίκον εκπαίδευση στις ΗΠΑ έχει μια στέρεη νομική θεμελίωση και έχει γίνει αποδεκτή, αν και ακόμα θεωρείται αμφιλεγόμενη, ως μια ενναλακτική εκπαιδευτική μέθοδος διδασκαλίας (Gordon…